Cercul Donatorilor Bruxelles

Cookies & confidentialitate

Politica privind Cookies

 1. Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https://cerculdonatorilor.be/. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către Cercul Donatorilor Bruxelles (Le Cercle de Donateurs) în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 1. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:

 • numele cookie-ului; și
 • conținutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web- serverului respectiv.
 1. Scopurile pentru care sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Cercul Donatorilor Bruxelles, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Cercul Donatorilor Bruxelles poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum:

 • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.

 1. Durata de viață a cookie-urilor

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
 • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.
 1. Cookie-urile plasate de terți

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către Cercul Donatorilor Bruxelles, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).
Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate disponibilă pe această pagină de internet. Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics sau Facebook.

 1. Cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

 1. Cookie-uri de performanță a paginii de internet
 2. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
 3. Cookie-uri pentru geotargetting;
 • Cookie-uri de performanță Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.
 1. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice și nu permit asocierea utilizatorului cu o persoană.

 1. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet.

 1. Tipuri de informații stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

 1. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 1. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să ne contactaţi la communications (at) cerculdonatorilor (punct) be

Politica de confidentialitate

Politica Generală Privind Protecția Datelor Personale

Scopul și domeniul de aplicare

Prin această politică, Le Cercle de Donateurs asbl (numit în continuare Cercul Donatorilor Bruxelles sau CDB) își ia angajamentul de a respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal, respectând Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 ( denumit în continuare GDPR) precum și toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor.

Definiții și termeni

General Data Protection Regulation (GDPR) = Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Acest regulament se referă în special la prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatori.

Termeni principali:

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”);

o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurare, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt Organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Consimţământ al persoanei vizate” înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

 1. Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile și temeiurile prelucrării

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor din cadrul CDB sunt următoarele: numele și prenumele; imagini; adresa de domiciliu / reședință; telefon; adresă e-mail; profesia, istoricul de donatie.

Prelucrările se vor realiza cu respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate şi transparență”).

Conform acestui principiu toate prelucrările de date cu caracter personal trebuie să fie corecte, adică CDB nu va efectua prelucrări care nu sunt legitime. De asemenea, CDB va da dovadă de transparență în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va informa persoana vizată în mod deschis și transparent.

Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să se limiteze la scopul legitim pentru care datele respective au fost colectate inițial de la persoana vizată. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în afara scopului legitim pentru care au fost colectate.

Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”).

La colectarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate numai datele necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care s-a făcut colectarea. Aceasta înseamnă că nu pot fi solicitate sau stocate alte date decât cele necesare.

Datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, trebuie să fie actualizate. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”).

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”). CDB va stabili perioada de păstrare pentru fiecare set de date cu caracter personal. După expirarea termenului de stocare datele vor fi șterse.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidențialitate”).

Părțile implicate vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact și ale altor persoane implicate în executarea contractului din partea părții co-contractante, în scopul executării respectivei relații contractuale, precum și în interes legitim, scopuri legate conform obligațiilor agenților economici, cum ar fi cele referitoare la justificări fiscale, contabile, antifraudă sau/și arhivare, precum și la realizarea raportărilor interne sau auditurilor companiei.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri:

Pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

În vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Dacă nu se aplică niciunul dintre temeiurile juridice de mai sus, prelucrarea este ilegală, și nu se vor efectua sub niciun motiv prelucrări ilegale. Alegerea temeiului sub care se face prelucrarea trebuie să fie corect înainte de a începe colectarea datelor. Persoanele vizate trebuie să fie informate cu privire la temeiul prelucrării înainte de începerea prelucrării. 

 1. Cui îi sunt transferate datele cu caracter personal

CDB poate furniza datele cu caracter personal la care are acces în temeiul executării contractului către parteneri contractuali care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană. Partenerii contractuali vor folosi aceste date cu caracter personal în limita obligațiilor pe care le-au asumat către CDB de a menține scopul inițial al prelucrării și a nu folosi datele în alte scopuri.

Datele cu caracter personal nu se transferă către alte persoane sau organizații decât dacă există un consimțământ al persoanei vizate, este necesar acest lucru în desfășurarea unui contract în vigoare la care persoana vizată este parte, este necesar pentru alte cerințe legale, este necesar pentru desfășurarea unui proces sau a unei investigații legale. În cazurile enumerate mai sus persoana vizată trebuie să fie informată de aceste transferuri.

În cazul în care transferul este legal trebuie CDB asigură transmiterea criptată a datelor. Este absolut interzisă trimiterea de informații cu caracter personal pe canale necriptate. 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

CDB stochează datele cu caracter personal conform legislației în vigoare pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, urmând ca după această perioadă să fie șterse sau distruse. 

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”). CDB va stabili perioada de păstrare pentru fiecare set de date cu caracter personal. După expirarea termenului de stocare datele vor fi șterse.

 1. Măsuri de securitate

 

Orice încălcare a securității datelor cu caracter personal va fi documentată. O înregistrare de incident va fi deschisă și va fi soluționată cu maximă prioritate. Această înregistrare va fi făcută de către secretariatul CDB Se va avea în vedere găsirea tuturor posibilităților de a micșora sau anula impactul generat de acest incident.

Incidentele vor fi tratate conform procedurii de management al incidentelor. Orice incident legat de datele cu caracter personal este catalogat ca fiind critic și va fi escaladat către managementul CDB.

 Managementul CDB va hotărî dacă acest incident trebuie raportat către autoritatea națională de supraveghere.

 În cazul necesității acestei raportări trebuie avut în vedere ca există un termen maxim de 72 de ore pentru a face acesta raportare. În cazul în care raportarea nu se face în 72 de ore se produce o încălcare a regulamentului. 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 Pentru a răspunde cererilor sau plângerilor persoanelor vizate toți reprezentanții CDB trebuie să-și cunoască drepturile și obligațiile așa cum acestea sunt prevăzute de GDPR.

Drepturile persoanelor vizate sunt :

Dreptul la informare

Acest drept oferă persoanei vizate posibilitatea de a solicita unei organizații informații privind datele cu caracter personal prelucrate pe care aceasta le deține și le prelucrează în legătură cu ea / el, precum și scopul acelei prelucrări. De exemplu, un donator poate solicita lista organizațiilor către care sunt transferate aceste date cu caracter personal.

Dreptul de acces

Acest drept oferă persoanei vizate posibilitatea de a avea acces la datele sale personale care sunt procesate de către operator. Această solicitare oferă persoanelor vizate dreptul de a vedea sau vizualiza propriile date cu caracter personal, precum și de a solicita copii ale datelor cu caracter personal.

 Dreptul la rectificare

Acest drept oferă persoanei vizate posibilitatea de a solicita modificări ale datelor sale personale în cazul în care persoana vizată consideră că aceste date cu caracter personal nu sunt actualizate sau exacte.

Dreptul de a retrage consimțământul

Acest drept oferă persoanei vizate posibilitatea de a retrage un acord acordat anterior pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal într-un anumit scop. Pe baza unei cereri persoana vizată va solicita operatorului să oprească prelucrarea respectivă a datelor cu caracter personal pe baza consimțământului acordat anterior. Operatorul are obligația să înceteze prelucrarea respectivă. Prelucrările anterioare retragerii consimțământului rămân legale.

Dreptul la opoziție

Acest drept oferă persoanei vizate posibilitatea de a se opune unei prelucrări inclusiv prelucrării automatizate și a profilării.

Dreptul la ștergerea datelor ( „dreptul de a fi uitat ”)

Acest drept oferă persoanei vizate posibilitatea de a cere ștergerea datelor sale cu caracter personal. Operatorul este obligat să dea curs cererii fără întârzieri nejustificate în maxim 30 zile de la data cererii. Dacă există un temei legal dat de legislația locală sau a uniunii, persoana vizată va fi informată de acest lucru și se vor păstra doar acele date care sunt sub incidența acestor legi.

Dreptul la portabilitatea datelor

Acest drept oferă persoanei vizate posibilitatea de a cere transferul datelor sale cu caracter personal către un alt operator.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate

Acest drept oferă persoanei vizate posibilitatea să se opună unei prelucrări care poate duce la luarea de decizii automate.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Belgiana de Protecție a datelor (Autorité de protection des données) la adresa:

https://www.dataprotectionauthority.be/citizen/actions/lodge-a-complaint

Orice plângere a persoanelor vizate privind încălcarea GDPR va fi documentată, înregistrată de către CDB în fisierul de evidență a cererilor / plângerilor GDPR și va fi informat managementul companiei. Comunicarea soluționării cererii / plângerii persoanei vizate se va face prin utilizarea adresei de e-mail, în cazul în care persoana vizata solicită alta cale de comunicare (nu prin email) atunci se va agrea cu aceasta o forma de răspuns. 

Controlul plângerilor și  cererilor persoanelor vizate va fi efectuat lunar de către responsabilul cu controlul intern al companiei. Verificarea va consta în analizarea cererilor / plângerilor și verificarea soluționării lor împreună cu persoanele implicate în acest proces.

Timpul maxim de rezolvare este de 20 zile de la data înregistrării cererii.